Uitgaven die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen vereisen daadwerkelijk onderzoek van de vermeende uitgaven, per kostenpost of per kostengroep

a) Uitgaven die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen vereisen daadwerkelijk onderzoek van de vermeende uitgaven, per kostenpost of per kostengroep en b)  een onevenwicht tussen de behaalde inkomsten en de gedane kosten geen bewijs vormt van het onredelijk karakter in de zin van artikel 53, 10° WIB92. Louter recurrente Lees meer…

Debt push down en kostenaftrek

Gekende systematiek: intrestaftrek lening bij werkvennootschap – kapitaal lening uitkeren aan holding via dividend of kapitaalvermindering. Ratio: optimalisatie kostenaftrek (aangezien holding onvoldoende belastbare inkomsten zou kunnen afzetten tegen intrest eigen leningen). Specifieke bespreking Cass. 12 december 2019, F.18.0085.N en 19 maart 2020 in rechstsleer. Ook algemene bespreking van argumenten belastingplichtige Lees meer…

Bezoldigingstheorie

“Historisch” rechtspraak in verband met de bezoldigingstheorie waarbij de belastingplichtige o.a. niet kon aantonen dat er werkelijke prestaties stonden tegenover de kosteloze terbeschikkingstelling van een in volle eigendom aangehouden OG. Meerwaardetheorie komt hier terloops ter sprake (maar wordt niet aanvaard) (Antwerpen 26 maart 2019, besproken in Fiscale actualiteit).

(negatieve) Cassatie over bezoldigings – en meerwaardetheorie

Voor bezoldigingstheorie volstaat het o.a. niet dat bestuurder enige bezorger is van inkomsten voor vennootschap. Voor meerwaardetheorie stelt hof dat een loutere hypothetische kans op een belastbare meerwaarde niet volstaat. Ook bij lusthuizen dient te worden aangetoond dat kosten inbegrepen zitten in verloning personeel (Gent 27 maart 2018). Cassatie verbreekt Lees meer…