Voordeel uit gratis woonst : geen van ambtswege ontheffing voor verleden

Arrest gewone rechter is geen “nieuw feit” terwijl een arrest van het Grondwettelijk Hof dat wel is: geen discriminatie (GwH 26 november 2020, 160/2020). Gevolg: geen ambtshalve ontheffing mogelijk voor aanslagjaren waarvoor gewone bezwaartermijn is verstreken en waarbij een VAA voor kosteloze terbeschikkingstelling OG in rekening werd gebracht (zie Fiscoloog).

Einde vruchtgebruik bij vereffening met vergoeding: geen verkoop

Eenmans-bvba wordt vereffend. Het lopende vruchtgebruik (gesplitste aankoop grond onder registratierechten + gesplitste oprichting nieuwbouw met btw) wordt daardoor beëindigd. De partijen kiezen er echter voor om de vennootschap te vergoeden voor het vroegtijdig einde van het vruchtgebruik, op basis van de suppletieve burgerrechtelijke regels. Het oordeel van de rulingcommissie Lees meer…

VAA gratis huisvesting: over de vaststelling van het privaat gebruik, de waardering, conciërgewoningen en geheime commissielonen

Illustratie van de feitelijke vaststelling van de private ter beschikking stelling. Voorts is er pas sprake van een conciërgewoning als deze duidelijk de private behoeften overschrijdt, opgelegd is en past in het kader van de onderneming. De historische ongelijke behandeling van het bedrag van het VAA wordt nogmaals ongrondwettelijk bevonden. Lees meer…