Einde vruchtgebruik bij vereffening met vergoeding: geen verkoop

Eenmans-bvba wordt vereffend. Het lopende vruchtgebruik (gesplitste aankoop grond onder registratierechten + gesplitste oprichting nieuwbouw met btw) wordt daardoor beëindigd. De partijen kiezen er echter voor om de vennootschap te vergoeden voor het vroegtijdig einde van het vruchtgebruik, op basis van de suppletieve burgerrechtelijke regels. Het oordeel van de rulingcommissie Lees verder…

Uitbreng uit vennootschap door afkoop: bij bvba mogelijk toch verdelingsrecht

Vlabel geeft voorrang aan de uitbrengbepalingen boven de gemene regels. Heeft de vennoot een onverdeeld aandeel in een onroerend goed en koopt hij/zij de andere onverdeelde delen aan van de vennootschap, dan is het verdelingsrecht als gemeen recht niet automatisch van toepassing. De bijzondere uitbrengbepalingen moeten worden gevolgd. Blijkt de Lees verder…

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap, met bestaande onverdeelheid: uitbreng of uitonverdeelheidtreding?

Annotatie in de rechtsleer bij enkele recente gerechtelijke uitspraken, met kritische analyse omtrent vermeende primauteit van uitbrengregels. Zie van dezelfde hand ook T. De Clerck, “Hof van beroep volgt (streng) standpunt fiscale administratie: in geval van onroerende verkrijging door vennoten is verkooprecht verschuldigd”, noot onder Gent 19 juni 2018, T.F.R. Lees verder…