Debt push down en kostenaftrek

Gekende systematiek: intrestaftrek lening bij werkvennootschap – kapitaal lening uitkeren aan holding via dividend of kapitaalvermindering. Ratio: optimalisatie kostenaftrek (aangezien holding onvoldoende belastbare inkomsten zou kunnen afzetten tegen intrest eigen leningen). Specifieke bespreking Cass. 12 december 2019, F.18.0085.N en 19 maart 2020 in rechstsleer. Ook algemene bespreking van argumenten belastingplichtige Lees meer…

(negatieve) Cassatie over bezoldigings – en meerwaardetheorie

Voor bezoldigingstheorie volstaat het o.a. niet dat bestuurder enige bezorger is van inkomsten voor vennootschap. Voor meerwaardetheorie stelt hof dat een loutere hypothetische kans op een belastbare meerwaarde niet volstaat. Ook bij lusthuizen dient te worden aangetoond dat kosten inbegrepen zitten in verloning personeel (Gent 27 maart 2018). Cassatie verbreekt Lees meer…

Eigen werk moet in aanschaffingswaarde van vaste activa

Wanneer een actiefbestanddeel gedeeltelijk door de vennootschap zelf tot stand wordt gebracht moet het in die mate worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Enkel de onrechtstreekse productiekosten kunnen geheel of gedeeltelijk niet in de vervaardigingsprijs worden opgenomen, mits dit wordt vermeld in de toelichting (Cass. 25 juni 2020 verbreekt Brussel 20 maart Lees meer…