Inbreng van verschillende bedrijfstakken met behoud gemeenschappelijke delen

Voorbeeld van een ruling waaruit blijkt dat voor de vrijstelling ex artikel 46 WIB 1992, de rulingcommissie vereist dat alle activa en passiva van een bedrijfstak zonder uitzondering moeten worden overgedragen, met uitzondering van de bestanddelen waarvan het gebruik wordt gedeeld. Ook zijn de bedrijfstakken zowel financieel als praktisch zelfbedruipend Lees meer…