Gesplitste realisatie vruchtgebruik-blote eigendom: fiscus taxeert aan eindmeet

In casu wordt een braakliggende grond gesplitst aangekocht door een vennootschap (vruchtgebruik) en de bestuurder en diens echtgenote (blote eigendom). Het vruchtgebruik heeft een korte periode van 15 jaar. Er wordt beslist om er gezamenlijk een gezinswoning op te realiseren, waarbij de blote eigenaar slechts voor 10,00% mee bij draagt Lees meer…