Afsplitsing van exploitatie en behoud vastgoed kan fiscaal neutraal

De federale rulingcommissie herhaalt terzake haar klassieke mantra: afsplitsing omwille van ondernemingsrisico maar ook omdat het vastgoed zal worden uitgebreid (nieuwe aankoop grond en aanbouw aan bestaande site); beide vennootschappen zijn financieel zelfvoorzienend; er zal een marktconforme huur worden aangerekend; alle activa en passiva volgen zonder uitzondering het kavel waarmee Lees meer…