Inbreng van verschillende bedrijfstakken met behoud gemeenschappelijke delen

Voorbeeld van een ruling waaruit blijkt dat voor de vrijstelling ex artikel 46 WIB 1992, de rulingcommissie vereist dat alle activa en passiva van een bedrijfstak zonder uitzondering moeten worden overgedragen, met uitzondering van de bestanddelen waarvan het gebruik wordt gedeeld. Ook zijn de bedrijfstakken zowel financieel als praktisch zelfbedruipend Lees meer…

Afsplitsing huurgelden, verhuurd onroerend goed en openstaande schuld: gedeeltelijke belasting met verkooprechten

Het onroerend goed wordt gescheiden van de rest van de activiteit om de beide afzonderlijk beter te laten groeien. De aandelen zullen na splitsing niet worden verkocht. De schuld wordt evenredig omgeslaan over roerend en onroerend goed. Er is geen sprake van een bedrijfstak en dus zijn evenredige verkooprechten verschuldigd Lees meer…