Gemengde holdings en btw-aftrek

toegelaten: btw-aftrek over het betrekken van adviesdiensten voor een marktonderzoek met het oog op de verwerving van aandelen van een andere vennootschap, ook wanneer deze verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden; niet toegelaten: btw-aftrek over de aan een kredietinstelling betaalde provisie voor het regelen en tot stand brengen van een obligatielening Lees meer…

Btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten bouwpromotie: standpunt HvJ

Volledige btw-aftrek in hoofde van constructievennootschap mogelijk,  op voorwaarde dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen deze uitgaven en de economische activiteit van de belastingplichtige bestaat en het voordeel voor de derde (grondvennootschap) ondergeschikt is aan de behoeften van het bedrijf van de belastingplichtige (HvJ 1 oktober 2020, C-405/19). Lees meer…