Voordeel uit gratis woonst : geen van ambtswege ontheffing voor verleden

Arrest gewone rechter is geen “nieuw feit” terwijl een arrest van het Grondwettelijk Hof dat wel is: geen discriminatie (GwH 26 november 2020, 160/2020). Gevolg: geen ambtshalve ontheffing mogelijk voor aanslagjaren waarvoor gewone bezwaartermijn is verstreken en waarbij een VAA voor kosteloze terbeschikkingstelling OG in rekening werd gebracht (zie Fiscoloog).

Grensoverschrijdende geruisloze fusie: vrijstelling alle belastingen

Belgische vennootschap met slechts één onroerend goed wordt geruisloos overgenomen door intra-Europese moeder: vrijstelling directe belastingen met behoud “vaste inrichting”, vrijstelling registratierechten omwille van overdracht van algemeenheid aan Europese vennootschap en mutatis mutandis niet-levering inzake btw, ook al blijft geen btw-vaste inrichting bestaan (Voorafgaande beslissing nr. 2018.1133 d.d. 15.01.2019)