Meerwaarde beroepsmatig aangewende activa: geen divers inkomen

Huurinkomsten worden belast als beroepsinkomsten. De latere meerwaarde kon niet belast worden als meerwaarde op beroepsmatig actief aangezien a) niet als actiefbestanddeel geboekt en b) geen afschrijvingen of waardevermindering afgenomen (cf. artikel 41 WIB 1992). De meerwaarde kan evenmin als divers inkomen belast worden, zoals administratie poogde (Cass. 29 januari Lees meer…

Aandelenverkoop op lijfrente

Geen normale opbrengsten uit verkoop van aandelen (art. 90, 1° WIB 1992) maar wel belastbaar als roerend inkomen ten bedrage van 3% van het afgestane kapitaal (art. 17, §1, 4° juncto 20 WIB 1992) (Gent 10 november 2020, 2019/AR/1216 en besproken in Fisc.Koer.). Hervorming standpunt rechter eerste aanleg en belastingplichtige Lees meer…