Eigen werk moet in aanschaffingswaarde van vaste activa

Wanneer een actiefbestanddeel gedeeltelijk door de vennootschap zelf tot stand wordt gebracht moet het in die mate worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Enkel de onrechtstreekse productiekosten kunnen geheel of gedeeltelijk niet in de vervaardigingsprijs worden opgenomen, mits dit wordt vermeld in de toelichting (Cass. 25 juni 2020 verbreekt Brussel 20 maart Lees meer…