Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…

Wedersamenstelling erfpacht en tréfonds

Een boeiende en dossierspecifieke ruling met diverse GVBF’en waarbij finaal erfpacht en trefonds worden gekocht door één koper (een GVBF), waarbij de overdragers “half” verbonden zijn (met name de trefoncier-leasingnemer en de erfpachter-leasinggever). De rulingcommissie bevestigt dat de erfpachtrechten van 2,00% verschuldigd zijn op de overdracht van het erfpachtrecht (maar Lees meer…