Gezamenlijke overdracht erfpacht en trefonds aan nieuwe (volle) eigenaar: 2% op erfpachtrecht (onder voorwaarden)

Feitelijk rijke casus waarbij opsplitsing in erfpacht en trefonds tussen de verbonden vennootschappen niet het gevolg is van een split sale en de (vele) voorafgaande stappen allen economisch zijn gemotiveerd. Bij de vergoede overdracht, met wedersamenstelling van de volle eigendom in hoofde van de derde verkrijger, is er 12,50% te Lees meer…