Kwalificerende belaste reserves voor interne liquidatie bij partiële splitsing

De verkregen belaste reserves per 1 januari 2013 (splitsingsstaat per 31 december 2012) komen niet in aanmerking voor de interne liquidatie conform artikel 537 WIB 1992 aangezien deze nog niet konden worden goedgekeurd door de AV van de overnemende vennootschap vóór 1 april 2013 (Antwerpen 28 april 2020, 2018/AR/2232). Ratio: Lees meer…