Nietige quasi-inbreng: geen overdracht actief en toch belasting

Bij een quasi-inbreng wordt de procedure van onder het toenmalige wetboek van vennootschappen niet gevolgd (verslag bedrijfsrevisor e.d.). De verkoopprijs werd wel op een credit-rekening-courant geboekt en nadien boekhoudkundig niet gecorrigeerd. Zodoende oordeelt het Hof van Brussel dat geen activum is overgedragen, gelet op de absolute nietigheid ingeval van een Lees meer…