Nietige quasi-inbreng: geen overdracht actief en toch belasting

Bij een quasi-inbreng wordt de procedure van onder het toenmalige wetboek van vennootschappen niet gevolgd (verslag bedrijfsrevisor e.d.). De verkoopprijs werd wel op een credit-rekening-courant geboekt en nadien boekhoudkundig niet gecorrigeerd. Zodoende oordeelt het Hof van Brussel dat geen activum is overgedragen, gelet op de absolute nietigheid ingeval van een Lees meer…

Actio Pauliana na splitsing

Een boeiend arrest van het Hof van Justitie rond drie rechtsvragen (HvJ (2e k.) nr. C-394/18, 30 januari 2020): Het Hof verklaart zichzelf bevoegd omtrent partiële splitsingen, ook al vloeien die eigenlijk niet voort uit de Europese richtlijnen en is het Hof sensu strictu niet bevoegd, omdat er door de Lees meer…