AGB exploiteert stedelijk zwembad

Klassiek voorbeeld van een bouw van een zwembad door een gemeente, overdracht van het erfpachtrecht onder btw aan een AGB, die de uitbating verzorgt. De onroerende verhuur-vrijstelling is niet van toepassing gelet op de aard van het goed en het vastgestelde winstoogmerk. De btw-aftrek kan dus worden uitgeoefend (ruling 2019.0956 Lees meer…