Splitsing met onevenredige verdeling van aandelen en beperkte opleg

Een ruling volgens een klassiek schema een afsplitsing van “oude” gebouwen is een van btw vrijgestelde handeling; onevenredige verdeling van aandelen, met een opleg die in verhouding tot de transactie beperkt is; geen intentie tot overdragen van aandelen (indien toch, later avenant aanvragen); belastingvrijheid want de splitsing is een oplossing Lees meer…

Ruling voor reeds doorgevoerde splitsing

Ruling ivm een hergroepering van het vastgoed dat om historische redenen verspreid zat over vennootschappen en door (partiële) splitsingen, onder meer met onevenredige uitgifte van aandelen. De splitsing was reeds doorgevoerd op datum van het verkrijgen van de ruling. Beperkte intraco-overdrachten van aandelen na de splitsing (om de gewenste aandeelhoudersstructuur Lees meer…