Verkoopovereenkomst met onbepaald uitgestelde eigendomsoverdracht naar buitenlands recht: belastbaar met verkooprecht

In casu gaat het om een economische eigendomsoverdracht naar Nederlands recht, waarbij een verkoopovereenkomst wordt gesloten maar de eigendom wordt uitgesteld tot de zogeheten transportakte wordt verleden. Deze verrichting zou voornamelijk kaderen in een waarborgstructuur, die partijen onderhands wensen te beëindigen. Zowel het sluiten van het contract als de ontbinding Lees meer…