Ruling voor reeds doorgevoerde splitsing

Ruling ivm een hergroepering van het vastgoed dat om historische redenen verspreid zat over vennootschappen en door (partiële) splitsingen, onder meer met onevenredige uitgifte van aandelen. De splitsing was reeds doorgevoerd op datum van het verkrijgen van de ruling. Beperkte intraco-overdrachten van aandelen na de splitsing (om de gewenste aandeelhoudersstructuur Lees meer…