Schenking van aandelen na inbreng van onroerend goed in vennootschap kan ook ingegeven zijn door niet-fiscale argumenten

Wens om patrimonium in familie te houden (i.c.m. restlegaat), professionalisering van het beheer van de onroerende goederen en het faciliteren van het rendement van investeringen met een beperking van het persoonlijk risico en aansprakelijkheid en afwezigheid bedoeling om de ingebrachte onroerende goederen op korte of middellange termijn uit de vennootschap Lees meer…

Inbreng onroerend goed in vennootschap, gevolgd door schenking: niet altijd fiscaal misbruik

In casu worden bepaalde onroerende goederen (maar niet alle, het betreft professioneel aangewende onroerende goederen terwijl de privaat aangewende onroerende goederen niet worden geschonken) ingebracht in een vennootschap, waarna de aandelen van deze vennootschap worden geschonken aan de dochter van de schenkers (die ook voor de vennootschap werkzaam is). Drie Lees meer…