Actio Pauliana na splitsing

Een boeiend arrest van het Hof van Justitie rond drie rechtsvragen (HvJ (2e k.) nr. C-394/18, 30 januari 2020): Het Hof verklaart zichzelf bevoegd omtrent partiële splitsingen, ook al vloeien die eigenlijk niet voort uit de Europese richtlijnen en is het Hof sensu strictu niet bevoegd, omdat er door de Lees meer…