Uitbreiding als omvorming aan 6% btw: oppervlakte-criterium is absoluut

De rechtbank oordeelt dat het KB enkel spreekt van omvorming en niet van uitbreiding. De administratie hanteert een tolerantie dat bepaalde uitbreidingen toch omvormingen kunnen zijn. Daarvoor hanteert zij een aantal strikte criteria, zoals het oppervlaktecriterium. Als dat criterium is overschreden, kan geen toepassing meer gemaakt worden van het 6%-tarief Lees meer…