Luik bevestigt ook primauteit uitbrengregels

Een leuke casus waarbij enkel de blote eigendom werd overgedragen aan de vennoten van de vennootschap (waarbij de vennootschap zich het vruchtgebruik voorbehoudt). Aangezien de verkrijgende vennoten reeds onverdeelde eigenaars waren, wensen ze toepassing van het verdeelrecht. De rechtbank oordeelt echter dat de uitbrengregels voorrang hebben op de verdelingsregels als lex Lees meer…

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap, met bestaande onverdeelheid: uitbreng of uitonverdeelheidtreding?

Annotatie in de rechtsleer bij enkele recente gerechtelijke uitspraken, met kritische analyse omtrent vermeende primauteit van uitbrengregels. Zie van dezelfde hand ook T. De Clerck, “Hof van beroep volgt (streng) standpunt fiscale administratie: in geval van onroerende verkrijging door vennoten is verkooprecht verschuldigd”, noot onder Gent 19 juni 2018, T.F.R. Lees meer…