Grove herstellingen gesplitst aangehouden en niet privaat gebruikt onroerend goed: geen onmiddellijk VAA

Hof aanvaardt het bestaan van een stilzwijgende overeenkomst waarbij grove herstellingen (605 BW) worden gedragen door vruchtgebruiker-vennootschap. Door het feit dat de verbouwingen hebben plaatsgevonden aan praktijkgedeelte en aan extern te verhuren appartementen aanvaardt ze dat er geen onmiddellijk VAA is. Eventueel wel op het einde (Gent 15 september 2020, Lees meer…

Cohousing-verbouwing: wanneer 6% btw?

Ruling waarbij 6% tarief ook toegekend wordt aan latere toetreders (weliswaar niet zonder beperking), om redenen specifiek aan cohousing (Ruling 2018.0823), terwijl de Minister het tevoren strenger had aangekondigd (Zie X. “BTW. Co-housing, Wel of niet ‘vooraf’?”, Fiscoloog 2019, afl. 1617, p. 11).