Uitbreng met bv(ba) door uitonverdeelheidtreding: geen primauteit maar toch verdelingsrechten (ook in Wallonië)

Het gaat over een pand waaraan geen omvangrijke verbouwingswerken zijn uitgevoerd (cf. de afwijkende Waalse bepaling terzake). Het gebouw is onder registratierechten aangekocht voor 99% door de vennootschap en voor 1% door de aandeelhouder. Bij uitonverdeeldheidtreding acht de administratie artikel 129 W. Reg. (uitbreng) van toepassing boven de verdelingsregels maar Lees meer…

Splitsing vastgoedvennootschap met disproportionele verdeling van aandelen als familiale regeling

Klassiek verhaal van familiale vastgoedvennootschap in handen van twee zussen die de vennootschap wensen te splitsen om elk hun eigen weg te gaan (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0057 d.d. 26.02.2019). Markante punten zijn de volgende: disproportionele of asymmetrische verdeling van aandelen; het is geen beletsel dat één van beide zussen één Lees meer…

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap, met bestaande onverdeelheid: uitbreng of uitonverdeelheidtreding?

Annotatie in de rechtsleer bij enkele recente gerechtelijke uitspraken, met kritische analyse omtrent vermeende primauteit van uitbrengregels. Zie van dezelfde hand ook T. De Clerck, “Hof van beroep volgt (streng) standpunt fiscale administratie: in geval van onroerende verkrijging door vennoten is verkooprecht verschuldigd”, noot onder Gent 19 juni 2018, T.F.R. Lees meer…