Uitbreng uit vennootschap door afkoop: bij bvba mogelijk toch verdelingsrecht

Vlabel geeft voorrang aan de uitbrengbepalingen boven de gemene regels. Heeft de vennoot een onverdeeld aandeel in een onroerend goed en koopt hij/zij de andere onverdeelde delen aan van de vennootschap, dan is het verdelingsrecht als gemeen recht niet automatisch van toepassing. De bijzondere uitbrengbepalingen moeten worden gevolgd. Blijkt de Lees meer…