Voorschot liquidatiereserve in kader van vereffening: geen roerende voorheffing

Geen fiscaal misbruik indien de in vereffeningstelling onmiddellijk gevolgd wordt door de uitkering van een liquidatievoorschot + geen heffing van de roerende voorheffing overeenkomstig artikel 269, § 1, 8° WIB 92 in de mate dat het liquidatievoorschot het bedrag van het gerevaloriseerd kapitaal en de aangelegde liquidatiereserve niet overstijgt (Voorafgaande beslissing 2020.1027 dd. 16.06.2020). Bespreking in Lees meer…

Einde vruchtgebruik bij vereffening met vergoeding: geen verkoop

Eenmans-bvba wordt vereffend. Het lopende vruchtgebruik (gesplitste aankoop grond onder registratierechten + gesplitste oprichting nieuwbouw met btw) wordt daardoor beëindigd. De partijen kiezen er echter voor om de vennootschap te vergoeden voor het vroegtijdig einde van het vruchtgebruik, op basis van de suppletieve burgerrechtelijke regels. Het oordeel van de rulingcommissie Lees meer…