Aandelenverkoop op lijfrente

Geen normale opbrengsten uit verkoop van aandelen (art. 90, 1° WIB 1992) maar wel belastbaar als roerend inkomen ten bedrage van 3% van het afgestane kapitaal (art. 17, §1, 4° juncto 20 WIB 1992) (Gent 10 november 2020, 2019/AR/1216 en besproken in Fisc.Koer.). Hervorming standpunt rechter eerste aanleg en belastingplichtige Lees meer…

Splitsing vastgoedvennootschap met disproportionele verdeling van aandelen als familiale regeling

Klassiek verhaal van familiale vastgoedvennootschap in handen van twee zussen die de vennootschap wensen te splitsen om elk hun eigen weg te gaan (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0057 d.d. 26.02.2019). Markante punten zijn de volgende: disproportionele of asymmetrische verdeling van aandelen; het is geen beletsel dat één van beide zussen één Lees meer…