Verkoopovereenkomst met onbepaald uitgestelde eigendomsoverdracht naar buitenlands recht: belastbaar met verkooprecht

In casu gaat het om een economische eigendomsoverdracht naar Nederlands recht, waarbij een verkoopovereenkomst wordt gesloten maar de eigendom wordt uitgesteld tot de zogeheten transportakte wordt verleden. Deze verrichting zou voornamelijk kaderen in een waarborgstructuur, die partijen onderhands wensen te beëindigen. Zowel het sluiten van het contract als de ontbinding Lees meer…

Aankoop pand voor afbraak en heropbouw + verhuur aan sociaal verhuurkantoor: toch 7% verkooprechten

Het 7%-tarief kan in principe enkel genoten worden indien het “aangekochte pand” voldoet aan de wettelijke voorwaarden, terwijl het aangekochte pand in deze zal worden afgebroken (en dus niet meer aan de voorwaarden kan voldoen). Niettemin aanvaardt Vlabel de toepassing van de verlaagde tarieven op basis van de ratio legis (standpunt Lees meer…