Voordeel uit gratis woonst : geen van ambtswege ontheffing voor verleden

Arrest gewone rechter is geen “nieuw feit” terwijl een arrest van het Grondwettelijk Hof dat wel is: geen discriminatie (GwH 26 november 2020, 160/2020). Gevolg: geen ambtshalve ontheffing mogelijk voor aanslagjaren waarvoor gewone bezwaartermijn is verstreken en waarbij een VAA voor kosteloze terbeschikkingstelling OG in rekening werd gebracht (zie Fiscoloog).

Gesplitst uitgevoerde werken in een gesplitst aangehouden onroerend goed

Doktersvennootschap en blote eigenaars verbouwen gesplitst aangehouden onroerend goed: gelijkvloers als dokterspraktijk en bovenverdiepingen als verhuurappartementen. Uit de gesplitste bijdrage in de verbouwingen blijkt een ongeschreven overeenkomst in afwijking van artikel 605 BW (grove herstellingen = blote eigenaar). Geen nadere analyse van het burgerrechtelijk begrip “grove” herstellingen (hoewel o.i. relevant). Lees meer…

Verkoop leasingwagen tegen aankoopoptie leasing: huwelijksstelsel doorslaggevend bij VAA

Hof stelt een aanzienlijk verschil vast tussen de economische waarde van de leasingwagen en de prijs van de aankoopoptie waartegen de wagen wordt verkocht door de vennootschap aan vrouw van bestuurder, maar weerhoudt geen voordeel alle aard gelet op het huwelijksstelsel (scheiding der goederen): hierdoor kan er geen persoonlijk voordeel Lees meer…

Voordeel gratis natrekking bij opstal: ook belastbaar als de opstalgever reeds is gewijzigd

Het Hof van Luik hervormt een eerder vonnis, waarbij naar het oordeel van het Hof een naar verluidt niet-marktconforme gratis natrekking na een 15-jarige opstal, belastbaar is als abnormaal of goedgunstig voordeel bij de opstalhouder (noot: de nieuwe opstalgever was een buitenlandse vennootschap), ook al heeft de initiële opstalgever (die Lees meer…

VAA gratis huisvesting: over de vaststelling van het privaat gebruik, de waardering, conciërgewoningen en geheime commissielonen

Illustratie van de feitelijke vaststelling van de private ter beschikking stelling. Voorts is er pas sprake van een conciërgewoning als deze duidelijk de private behoeften overschrijdt, opgelegd is en past in het kader van de onderneming. De historische ongelijke behandeling van het bedrag van het VAA wordt nogmaals ongrondwettelijk bevonden. Lees meer…