Fusie met inschakelingsbedrijf

Voorbeeld van een ruling met een overgenomen vennootschap die een erkenning heeft/had als inschakelingsbedrijf en uit dien hoofde ad hoc vrijgestelde reserves had, met illustratie van de fiscale neutraliteit mits voldoening aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0404 d.d. 11.06.2019)