Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…

Wedersamenstelling erfpacht en tréfonds

Een boeiende en dossierspecifieke ruling met diverse GVBF’en waarbij finaal erfpacht en trefonds worden gekocht door één koper (een GVBF), waarbij de overdragers “half” verbonden zijn (met name de trefoncier-leasingnemer en de erfpachter-leasinggever). De rulingcommissie bevestigt dat de erfpachtrechten van 2,00% verschuldigd zijn op de overdracht van het erfpachtrecht (maar Lees meer…

Gezamenlijke overdracht erfpacht en trefonds aan nieuwe (volle) eigenaar: 2% op erfpachtrecht (onder voorwaarden)

Feitelijk rijke casus waarbij opsplitsing in erfpacht en trefonds tussen de verbonden vennootschappen niet het gevolg is van een split sale en de (vele) voorafgaande stappen allen economisch zijn gemotiveerd. Bij de vergoede overdracht, met wedersamenstelling van de volle eigendom in hoofde van de derde verkrijger, is er 12,50% te Lees meer…