Iedereen wordt geacht de wet te kennen of zoals het in het Latijn zo mooi wordt verwoord: “nemo censetur ignorare legem”. Uiteraard is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker als het om fiscale wetgeving gaat die (1) verduiveld moeilijk kan zijn en (2) om de haverklap ook nog eens wijzigt.

Spartax is dan ook een initiatief om (bepaalde onderdelen van) deze moeilijke fiscaliteit praktisch en inzichtelijk te maken voor de gebruiker. Dit geldt zowel de professionele als de eenmalige gebruiker. Spartax wenst hierbij de sparring partner inzake tax (belastingen) te zijn. Spartax zal dan ook webapplicaties ontwikkelen die maniakaal precies en intellectueel correct zijn aan de ene kant en enorm kostenbesparend en vereenvoudigend aan de andere kant. Kortom, Spartax staat voor Spartaans gedisciplineerde applicaties die zowel het niveau als het rendement van de gebruiker naar een hoger niveau tillen.

“This is the end of tax as you know it” is dan ook de leuze van Spartax. Gedaan met moeilijke fiscaliteit waaromtrent dure adviezen moeten worden ingewonnen die lang op zich laten wachten. Spartax biedt u topkwaliteit in real time tegen een uiterst bescheiden tarief.

De geestelijke vader van Spartax is Robin Messiaen. Hij legt zich beroepsmatig uitsluitend toe op vastgoedtransacties – en fiscaliteit enerzijds en herstructureringen (fusies, splitsingen, etc.) anderzijds. Hij is werkzaam voor Sherpa Law en is daarnaast ook academisch verbonden aan de vakgroep fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor daarmee verband houdende vragen die het eigenlijke bestek van deze website te buiten gaan, kan u hem bijgevolg ook contacteren via het contactformulier. Hij probeert u immers bij te staan met raad en daad waar mogelijk.