Schenking van aandelen na inbreng van onroerend goed in vennootschap kan ook ingegeven zijn door niet-fiscale argumenten

Wens om patrimonium in familie te houden (i.c.m. restlegaat), professionalisering van het beheer van de onroerende goederen en het faciliteren van het rendement van investeringen met een beperking van het persoonlijk risico en aansprakelijkheid en afwezigheid bedoeling om de ingebrachte onroerende goederen op korte of middellange termijn uit de vennootschap Lees meer…