Uitbreng met bv(ba) door uitonverdeelheidtreding: geen primauteit maar toch verdelingsrechten (ook in Wallonië)

Het gaat over een pand waaraan geen omvangrijke verbouwingswerken zijn uitgevoerd (cf. de afwijkende Waalse bepaling terzake). Het gebouw is onder registratierechten aangekocht voor 99% door de vennootschap en voor 1% door de aandeelhouder. Bij uitonverdeeldheidtreding acht de administratie artikel 129 W. Reg. (uitbreng) van toepassing boven de verdelingsregels maar Lees meer…