Grove herstellingen gesplitst aangehouden en niet privaat gebruikt onroerend goed: geen onmiddellijk VAA

Hof aanvaardt het bestaan van een stilzwijgende overeenkomst waarbij grove herstellingen (605 BW) worden gedragen door vruchtgebruiker-vennootschap. Door het feit dat de verbouwingen hebben plaatsgevonden aan praktijkgedeelte en aan extern te verhuren appartementen aanvaardt ze dat er geen onmiddellijk VAA is. Eventueel wel op het einde (Gent 15 september 2020, Lees meer…

Meerwaarde beroepsmatig aangewende activa: geen divers inkomen

Huurinkomsten worden belast als beroepsinkomsten. De latere meerwaarde kon niet belast worden als meerwaarde op beroepsmatig actief aangezien a) niet als actiefbestanddeel geboekt en b) geen afschrijvingen of waardevermindering afgenomen (cf. artikel 41 WIB 1992). De meerwaarde kan evenmin als divers inkomen belast worden, zoals administratie poogde (Cass. 29 januari Lees meer…

Tijdelijk btw-tarief 6%: soepele invulling afbraak en heropbouw door “eenzelfde” persoon

Tolerantie 1: grondeigenaar breekt gebouw af voor 1 januari 2021 en staat opstalrecht toe aan bouwpromotor Voldaan aan voorwaarde: grondeigenaar draagt eigendom gebouw over aan bouwpromotor die afbreekt Tolerantie 2: grondeigenaar laat voor zijn rekening gebouw afbreken door bouwpromotor (zonder eigendomsoverdracht) en vestigt zakelijk recht tvv grondeigenaar (al dan niet Lees meer…

Uitgaven die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen vereisen daadwerkelijk onderzoek van de vermeende uitgaven, per kostenpost of per kostengroep

a) Uitgaven die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen vereisen daadwerkelijk onderzoek van de vermeende uitgaven, per kostenpost of per kostengroep en b)  een onevenwicht tussen de behaalde inkomsten en de gedane kosten geen bewijs vormt van het onredelijk karakter in de zin van artikel 53, 10° WIB92. Louter recurrente Lees meer…