Vrijwillige onverdeeldheid – Affectio familiae – Artikel 815 Oud Burgerlijk Wetboek.

Een vrijwillige onverdeeldheid, dit wil zeggen een onverdeeldheid die de mede-eigenaars hebben gewild en in stand hebben gehouden, is niet onderworpen aan artikel 815 oud BW en kan niet op een eenzijdige wijze beëindigd worden.Het vrijwillige karakter van een onverdeeldheid kan worden afgeleid uit diverse handelingen die de deelgenoten gezamenlijk Lees meer…

Stilzwijgende verlenging – huur.

Stilzwijgende verlening van huur is in het Oud Burgerlijk Wetboek aan strikte regels onderworpen. Zodoende is een eerste stilzwijgende verlenging mogelijk, maar een stilzwijgende verlenging na een stilzwijgende verlenging niet. (Cassatie 17 maart 2023). (Tijdschrift voor notarissen, 09-2023, pagina 594)