Tweede bevestiging Vlabel split sale.

Bevestigende beslissing van Vlabel (ambtshalve ontheffing) in een concreet dossier, dat een split sale erfpacht tréfonds niet volledig onder het verkooprecht valt en enkel voor wat de tréfonds betreft belast moet worden met het verkooprecht. Dit is een beslissing in een eigen dossier (0344K0384).

Is de opmaak van een basisakte gevolgd door een inbreng in vennootschap van een onroerend goed met een gemengde bestemming fiscaal misbruik?

Opsplitsing van een onroerend goed via een basisakte in een commercieel en een privaat gedeelte leidt er niet toe dat er sprake is van fiscaal misbruik. De inbreng van het privaat gedeelte wordt belast met verkooprecht en de inbreng van het professioneel gedeelte wordt belast met het vast recht. Hoewel Lees meer…