Alles of niet benadering bij aanwezigheid private woningen in het vermogen van de vastgoedvennootschap.

Grondwettelijk Hof interpreteert een prejudiciële vraag als volgt: Als de vennootschap een reële economische activiteit heeft, dan maakt dit niet uit dat er zich tussen het onroerend goed ook onroerend goed met privékarakter bevindt. Zolang dit niet de hoofdzaak is, komt de integrale waarde in aanmerking voor het verlaagd tarief. Lees meer…