Zonnepanelen en betoncentrales komen in aanmerking als onroerend goed voor gespreide taxatie.

Rulingprecedenten i.v.m. de kwalificatie van zonnepanelen (ongeacht of ze door de eigenaar of door een derde krachtens een opstalrecht worden geïnstalleerd) en een beton- en mengcentrale tengevolge waarvan deze in aanmerking komen als onroerend goed, waardoor de verlengde wederbeleggingstermijn van 5 jaar van toepassing is. (Fiscoloog dd. 06.03.2024, nr. 1827, Lees meer…

Meerwaarde beroepsmatig aangewende activa: geen divers inkomen

Huurinkomsten worden belast als beroepsinkomsten. De latere meerwaarde kon niet belast worden als meerwaarde op beroepsmatig actief aangezien a) niet als actiefbestanddeel geboekt en b) geen afschrijvingen of waardevermindering afgenomen (cf. artikel 41 WIB 1992). De meerwaarde kan evenmin als divers inkomen belast worden, zoals administratie poogde (Cass. 29 januari Lees meer…

Late vervulling opschortende voorwaarde verkoop onroerend goed: retroactiviteit wordt niet aanvaard

Het Hof van Beroep te Antwerpen stelt dat de vervulling van een opschortende voorwaarde, die suppletief een terugwerkende kracht heeft in het burgerlijk recht, boekhoudrechtelijk (en fiscaal ) overruled wordt krachtens een CBN-advies indien de vervulling plaats vindt na de vaststelling van de jaarrekening (Antwerpen 29 mei 2019). Omtrent de Lees meer…