Tweede bevestiging Vlabel split sale.

Bevestigende beslissing van Vlabel (ambtshalve ontheffing) in een concreet dossier, dat een split sale erfpacht tréfonds niet volledig onder het verkooprecht valt en enkel voor wat de tréfonds betreft belast moet worden met het verkooprecht. Dit is een beslissing in een eigen dossier (0344K0384).