Tweede bevestiging Vlabel split sale.

Bevestigende beslissing van Vlabel (ambtshalve ontheffing) in een concreet dossier, dat een split sale erfpacht tréfonds niet volledig onder het verkooprecht valt en enkel voor wat de tréfonds betreft belast moet worden met het verkooprecht. Dit is een beslissing in een eigen dossier (0344K0384).

Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…