Vastgoed en familiale vennootschap – stand van zaken na de recente rechtspraak.

Gunstregime voor overdracht familiale vennootschappen schendt gelijkheidsbeginsel niet. Grondwettelijk Hof oordeelt dat er geen schending is in de gevallen waarin een vennootschap met economische activiteit tevens onroerend goed aanhoudt dat niet of slechts gedeeltelijk wordt aangewend voor die economische activiteit (GwH 23 maart 2023, 51/2023). Overzichtsartikel in verband met de Lees meer…