Wederverkoop eigen aandelen (door dochtervennootschap).

Reflectieartikel omtrent wederverkoop eigen aandelen aangehouden door dochtervennootschap, met het onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen. (’t Amendement. De wedervervreemding van aandelen in een genoteerde moeder-NV door een onrechtstreekse dochtervennootschap na het WVV: “The devil is in the detail” – Frank Hellemans – zie TRV-RPS 2022, nr. 8, pagina 709 Lees meer…

Inbreng van een vordering onder nominale waarde: Cassatie eist symmetrie in waardering

Een (dubieuze) vordering wordt door één vennootschap ingebracht in een andere. Indien bij de inbrenggenietende vennootschap gekozen wordt voor een waardering aan nominale waarde, dan dient deze lijn te worden doorgetrokken naar de inbrengende vennootschap. (Hof van Cassatie 11 juni 2020 – zie voor het arrest a quo Gent 26 Lees meer…