Wederverkoop eigen aandelen (door dochtervennootschap).

Reflectieartikel omtrent wederverkoop eigen aandelen aangehouden door dochtervennootschap, met het onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen. (’t Amendement. De wedervervreemding van aandelen in een genoteerde moeder-NV door een onrechtstreekse dochtervennootschap na het WVV: “The devil is in the detail” – Frank Hellemans – zie TRV-RPS 2022, nr. 8, pagina 709 Lees meer…