Herschikken van verhinderend onroerend bezit in het kader van het Vlaams verlaagd verkooprecht voor de enige woning van de koper ? Fiscaal misbruik?

Een toelichtend artikel i.v.m. enkele precedenten rond fiscaal misbruik in dat verband. (Notarieel en Fiscaal Maandblad, 2023, aflevering 9, pagina 370-373) (Registratierechten, nr. 4/2023, pagina 20-23) Een opvolgartikel met verschillende nieuwe rulings. (Registratierechten, nr. 2/2024, pagina 6-11)

Geen verkooprecht bij niet-vervulling voorwaarden: hoe loopt de verjaringstermijn voor een ten onrechte betaalde registratieschuld?

In het arrest wordt duidelijk gemaakt dat het verkooprecht niet verschuldigd is als de opschortende voorwaarde niet vervuld wordt. Indien desalniettemin reeds het evenredig recht is betaald, stelt zich de vraag binnen welke termijn dit kan worden teruggevorderd. Er is sprake van afwijkende termijnen, waarbij in casu de verjaringstermijn begint Lees meer…