Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…

Gelijktijdigheid volgens Vlabel

Vlabel verduidelijkt hoe de voorwaarde van gelijktijdigheid (vb. verlaagde tarieven verkrijgen van eigen woning) moet worden ingevuld. Alles bundelen in één akte is een evidente mogelijkheid maar geen verplichting. Verschillende aktes kunnen ook, mits deze op dezelfde datum worden verleden en bij voorkeur in de pro fisco-verklaring onderling naar elkaar Lees meer…