In het arrest wordt duidelijk gemaakt dat het verkooprecht niet verschuldigd is als de opschortende voorwaarde niet vervuld wordt.

Indien desalniettemin reeds het evenredig recht is betaald, stelt zich de vraag binnen welke termijn dit kan worden teruggevorderd. Er is sprake van afwijkende termijnen, waarbij in casu de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van de in kracht van gewijsde getreden uitspraak.

(Arrest Hof van Beroep Brussel, 6Ne Kamer, dd. 27.06.2023 – A.R.nr. 201/AR/56)


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *