Opstal: VAA bij natrekking

Het Hof van Cassatie (arrest dd. 16/06/2023 – F.22.0001.N) bevestigt de klassieke leer dat het voordeel van alle aard in geval van een te lage natrekkingsvergoeding moet belast worden in het belastbaar tijdperk van de natrekking. Nieuwsbrief Spartax.be – Onevenwichtig opstalcontract: reikt Cassatie de “rampdossiers” ongewild in de hand?

Overmacht volgens Vlabel

Schets van overmacht volgens Vlabel door de bevoegde Minister in het kader van een parlementaire vraag (Parlementaire vraag nr. 150 van de heer Stevens Coenegrachts d.d. 17.01.2020, Vlaams Parlement, Schriftelijk vragen, 2019-2020, websitepublicatie d.d. 19.03.2020)