Overmacht volgens Vlabel

Schets van overmacht volgens Vlabel door de bevoegde Minister in het kader van een parlementaire vraag (Parlementaire vraag nr. 150 van de heer Stevens Coenegrachts d.d. 17.01.2020, Vlaams Parlement, Schriftelijk vragen, 2019-2020, websitepublicatie d.d. 19.03.2020)

Voordeel gratis natrekking bij opstal: ook belastbaar als de opstalgever reeds is gewijzigd

Het Hof van Luik hervormt een eerder vonnis, waarbij naar het oordeel van het Hof een naar verluidt niet-marktconforme gratis natrekking na een 15-jarige opstal, belastbaar is als abnormaal of goedgunstig voordeel bij de opstalhouder (noot: de nieuwe opstalgever was een buitenlandse vennootschap), ook al heeft de initiële opstalgever (die Lees meer…