Beginselen van behoorlijk bestuur – Rechtszekerheidsbeginsel – Administratieve richtlijn contra legem – Gerechtvaardigd vertrouwen – Rechtspraak

Het Hof van Cassatie (Cass. 21 april 2022) erkent dat er een rechtvaardig vertrouwen is als de belastingplichtigen vertrouwen op een federaal administratieve circulaire, ook al blijkt die inhoudelijk fout en nadien gecorrigeerd te zijn door een Vlaams standpunt. Belangrijk hierbij is wel dat de wijziging heeft plaats gevonden tussen Lees meer…