Voorschot liquidatiereserve in kader van vereffening: geen roerende voorheffing

Geen fiscaal misbruik indien de in vereffeningstelling onmiddellijk gevolgd wordt door de uitkering van een liquidatievoorschot + geen heffing van de roerende voorheffing overeenkomstig artikel 269, § 1, 8° WIB 92 in de mate dat het liquidatievoorschot het bedrag van het gerevaloriseerd kapitaal en de aangelegde liquidatiereserve niet overstijgt (Voorafgaande beslissing 2020.1027 dd. 16.06.2020). Bespreking in Lees meer…