Stilzwijgende verlenging – huur.

Stilzwijgende verlening van huur is in het Oud Burgerlijk Wetboek aan strikte regels onderworpen. Zodoende is een eerste stilzwijgende verlenging mogelijk, maar een stilzwijgende verlenging na een stilzwijgende verlenging niet. (Cassatie 17 maart 2023). (Tijdschrift voor notarissen, 09-2023, pagina 594)